Scroll Top

Digitalni marketing sa Nikolom Mladenovićem

U četvrtak, 21. marta, timovi će imati priliku da prisustvuju predavanju na temu “Digitalni marketing”, koje će voditi Nikola Mladenović, jedan od osnivača marketing agencije Lobohouse.

Kroz ovu temu, Nikola će se osvrnuti na to da brendovi koji već imaju strategiju digitalnog poslovanja razumeju važnost i potrebu za strategijom digitalne komunikacije kako bi se efikasno predstavili digitalnom svetu.

Nikola će detaljno obraditi koncept strategije digitalne komunikacije, ističući njenu važnost za postizanje strateških poslovnih ciljeva kroz korišćenje svih relevantnih digitalnih kanala.

Ova radionica biće posvećena kreiranju materijala, tona komunikacije, segmentiranju i prilagođavanju marketing strategije na specifičnim digitalnim kanalima komunikacije.

Leave a comment