Scroll Top

Završeno predavanje Nikole Mladenovića

Osnivač marketing agencije Lobohouse, Nikola Mladenović, zatvorio je seriju predavanja o digitalnom marketingu. Istakao je značaj pristupa digitalnoj komunikaciji za postizanje poslovnih ciljeva putem relevantnih digitalnih kanala, fokusirajući se na kreiranje materijala, ton komunikacije, segmentaciju i prilagođavanje marketing strategije.

Nikolino predavanje nije bilo samo teorijsko, već je kroz praktične primere i lično iskustvo, učesnicima omogućio da steknu uvid u najbolje prakse i strategije koje su se pokazale uspešnim u stvarnom poslovnom okruženju.

Leave a comment