Scroll Top

Održan uvod u Sales Tech i Case Study

Prošle nedelje je održano predavanje na temu “Sales Tech” unutar modula 8, koje je timovima približio Bojan Popić.

Bojan je podelio svoje iskustvo u saradnji sa početnicima iz svih krajeva sveta, ističući ključne korake u kreiranju izvanrednih proizvoda i postavljanju korisnika u fokus. Kroz svoje angažmane u različitim kompanijama, poput ICT Hub Srbija, SmartCat-a i A1, demonstrirao je posvećenost unapređenju poslovnih praksi i tehnoloških inovacija.

Sa druge strane, zaposleni kompanije Fazi su izneli studiju slučaja na temu sales-a, predstavljenu od strane Aleksandre Pešić i Srđana Stanojevića.
Ovaj detaljni pregled pružio je uvid u strategije, izazove i uspehe koji su obeležili njihov rad u oblasti prodaje, inspirišući prisutne timove da se angažuju i primene nove pristupe za postizanje poslovnih ciljeva.

Leave a comment