Scroll Top

Završeno predavanje Daneta Atanaskovića

Predavanje Daneta Atanaskovića u okviru Launcher programa naglasilo je ključnu ulogu pitch deck-a kao neizostavnog alata u poslovnom svetu.

Govorio je o važnim elementima poput poslovnog modela, tima, tržišta, konkurencije, finansijskih projekcija i planova za rast.

Učesnici su se upoznali sa vitalnim strategijama za efikasno strukturiranje i prezentovanje pitch deck-a, ključnih za privlačenje investicija i napredak njihovih startapa.

Predavanje je predstavljalo značajan korak u razumevanju bitnih aspekata komunikacije s investitorima i uspešnog pozicioniranja na tržištu.

Leave a comment