Scroll Top

Pravna regulativa sa Jovanom Joksimović

Jednu od poslednjih radionica u okviru Launcher programa posvetićemo temi “Pravna regulativa i zaštita intelektualne svojine”, koju će voditi Jovana Joksimović, advokat sa bogatim iskustvom u ovoj oblasti, kao i oblasti GDPR-a, zaštite podataka i radnog prava.

Trenutno je angažovana kao IP officer na projektu “Tehnopark Srbija 2 – boosting exports through technoparks”, koji se sprovodi u tri naučno-tehnološka parka u Srbiji (Beograd, Niš i Čačak) uz podršku Vlade Švajcarske konfederacije i Švajcarskog instituta za intelektualnu svojinu. Aktivna je kao predavač iz oblasti radnog prava, prava intelektualne svojine, autor članaka o IP pravima, IP mentor i IP konsultant.

Timovi će imati priliku da prodube svoje razumevanje ključnih zakonskih aspekata u oblasti zaštite intelektualne svojine, čuju detalje o zakonskim okvirima i razmene savete o efikasnim strategijama zaštite u poslovnom kontekstu.

Leave a comment