Scroll Top

Završeno predavanje Jovane Joksimović

Pravna regulativa i zaštita intelektualne svojine predstavljaju ključne teme koje zahtevaju pažnju i razumevanje kako bi se osigurala adekvatna zaštita poslovnih interesa i inovacija.

O ovoj temi, na jučerašnjem predavanju u okviru modula 10, govorila je Jovana Joksimović, IP officer na projektu “Tehnopark Srbija 2”, advokat sa bogatim iskustvom u oblasti privrednog prava, intelektualne svojine, GDPR-a, zaštite podataka i radnog prava.

Timovi su imali priliku da unaprede svoje znanje o ključnim zakonskim aspektima kroz detaljno izlaganje o zakonskim okvirima, razmenu saveta i diskusiju o efikasnim strategijama zaštite u poslovnom okruženju, aktivno doprinoseći širenju svojih sposobnosti.

Leave a comment