Scroll Top
Prijave završene

Zvanično obaveštavamo
da su prijave zatvorene 12.1.2024. godine u 12 časova.
Zahvaljujemo se svim timovima na iskazanom interesovanju!

LAUNCHER

ODVAŽI SE
Prijavi se!
Prijave uskoro aktivne…

  Ime i prezime

  Kratka biografija ili Linkedin profil

  Adresa elektronske pošte

  Kratak opis ideje. Predstavite svoju poslovnu ideju, proizvod ili uslugu sa kojom se prijavljujete za Launcher program (do 200 reči).

  Koji problem pokušavate da rešite na tržištu? (Ukratko objasnite problem koji rešavate potencijalnim kupcima)

  Kome rešavate problem i koje je vaše tržište? Da li problem postoji i van granica naše zemlje, koliko je značajan i zašto?

  Kojoj oblasti pripada inovativni proizvod i/ili usluga koju razvijate?

  U kojoj fazi razvoja se nalazi naša ideja/startap?

  Navedite ukoliko ste ranije učestvovali u nekom mentorskom ili startap programu?

  Šta očekujete od Launcher programa i koje ciljeve biste želeli da postignete tokom programa?

  Naziv tima

  Članovi tima (kratka biografija ili Linkedin profil)

  Ime i prezime kontakt osobe

  Adresa elektronske pošte

  Kratak opis ideje. Predstavite svoju poslovnu ideju, proizvod ili uslugu sa kojom se tim prijavljuje za Launcher program (do 200 reči)

  Koji problem pokušavate da rešite na tržištu? (Ukratko objasnite problem koji rešavate potencijalnim kupcima)

  Kome rešavate problem i koje je vaše tržište? Da li problem postoji i van granica naše zemlje, koliko je značajan i zašto?

  Kojoj oblasti pripada inovativni proizvod i/ili usluga koju razvijate?

  U kojoj fazi razvoja se nalazi vaša ideja/startap?

  Navedite ukoliko ste ranije učestvovali u nekom mentorskom ili startap programu

  Da li je vaš neformalni tim do sada prikupio bilo kakva finansijska sredstva za razvoj projekta? Ako jeste, molimo vas da navedete iznos i izvore tih sredstava. Šta očekujete od Launcher programa i koje ciljeve biste želeli da postignete tokom programa?

  Naziv startapa

  Matični broj kompanije

  Članovi tima (kratka biografija ili Linkedin profil)

  Molimo vas da opišete strukturu vlasništva vašeg startapa. Navedite sve osnivače i njihove udele u vlasništvu startapa (u procentima)

  Ime i prezime kontakt osobe

  Adresa elektronske pošte

  Kratak opis ideje. Predstavite svoju poslovnu ideju, proizvod ili uslugu sa kojom se startap prijavljuje za Launcher program (do 200 reči)

  Koji problem pokušavate da rešite na tržištu?(Ukratko objasnite problem koji rešavate potencijalnim kupcima)

  Kome rešavate problem i koje je vaše tržište? Da li problem postoji i van granica naše zemlje, koliko je značajan i zašto?

  Kojoj oblasti pripada inovativni proizvod i/ili usluga koju razvijate?

  U kojoj fazi razvoja se nalazi vaša ideja/startap?

  Navedite ukoliko ste ranije učestvovali u nekom mentorskom ili startap programu:

  Da li je vaš startap već primio finansijsku podršku od bilo kog izvora? Ako jeste, molimo vas da navedete ukupan iznos finansiranja koje ste do sada prikupili.

  Šta očekujete od Launcher programa i koje ciljeve biste želeli da postignete tokom programa?